Toegankelijk Onafhankelijk Persoonlijk

Toelichting 6 diensten

Vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) kunnen wij jou helpen vanuit 6 diensten. Wij leggen ze graag aan je uit.

  • Informatie en advies geven over de mogelijkheden van zorg binnen de WLZ

Wij informeren je onder andere over de manieren waarop je jouw zorg kunt organiseren, het zorgaanbod en eventuele wachtlijsten in jouw omgeving.  Over de manier waarop zorgaanbieders jouw zorg kunnen bieden in een instelling of hoe de zorg thuis geregeld kan worden. Daarnaast kunnen we jou ook informeren over jouw rechten als cliënt en zijn of haar naaste.

  • Ondersteuning bij het opstellen van een persoonlijk plan

In een persoonlijk plan kunnen we de Wlz-zorg van de cliënt vastleggen. Dit houdt in de wijze waarop de cliënt zijn leven wenst in te richten, de gewenste vorm (bijvoorbeeld verblijf in een zorginstelling of thuis via een persoonsgebonden budget) en eventueel de inzet van zorgverleners. Naast het opstellen bij het plan, kun je ook voor het evalueren of bijstellen van het persoonlijk plan een beroep doen op ons.

  • Ondersteuning bij het opstellen, bijstellen en evalueren van het zorgplan

Als je gebruikt gaat maken van verblijf in een instelling, dan maak je met de zorgaanbieder afspraken over de invulling van de zorg. Deze worden vastgelegd in een zorgplan. Wij kunnen je helpen bij het opstellen, evalueren en bijstellen daarvan. Bijvoorbeeld bij de voorbereiding van de zorgplanbespreking, maar we kunnen jou ook bijstaan tijdens dit gesprek.

  • Ondersteuning bij het kiezen van een passende Wlz-zorgaanbieder en passende Wlz-zorg

Of het nu gaat om verblijf in een instelling of om het inzetten van zorg thuis, wij ondersteunen jou bij het vinden van een passende zorgaanbieder. Het maakt niet uit op basis van welke vorm zoals bijvoorbeeld Zorg in Natura (ZIN) of een Persoonsgebondenbudget (Pgb). 

  • Bemiddeling indien zorg niet conform verwachting en afspraken wordt geleverd

Als je het niet eens bent met de invulling van jouw zorgvraag kun je een beroep doen op ons. Bijvoorbeeld als je vindt dat de zorgaanbieder (binnen de grenzen van jouw zorgprofiel) onjuiste, te weinig of te weinig samenhangende zorg levert. Of, als jij van mening bent dat de zorgaanbieder de met jouw gemaakte afspraken in het zorgplan niet nakomt. Wij staan naast je en helpen je graag als je dit zelf moeilijk vindt.

  • Ondersteuning bij herindicatie

Indien jouw zorgvraag niet meer passend is binnen het huidige geïndiceerde zorgprofiel, kunnen wij jou ondersteunen bij een eventuele aanvraag voor een herindicatie. Daarnaast kunnen wij uitleg geven over andere mogelijkheden voor het ophogen van het Wlz-budget in de thuissituatie.

Heb je na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via onderstaande link.

We zorgen dat je krijgt wat het beste bij jou past!

We ondersteunen jou graag in de zoektocht naar passende zorg. Dit kan bijvoorbeeld gaan om zorg via een instelling, tot de complete inrichting van zorg thuis. Wij zijn jouw vraagbaak en wegwijzer op het gebied van cliëntondersteuning in de Wet langdurige zorg.

Onze uren
Onze voorwaarden